centrala wentylacyjna

SL

 • 4 typy wyposażenia central
 • 9 możliwych wariantów wykonania
 • zintegrowana automatyka (panel sterujący)
 • cicha i niezawodna praca

zapytaj o produkt umów się z handlowcem

Zastosowanie


Centralki typu SL można stosować wszędzie tam, gdzie jest niewystarczająca ilość miejsca do montażu dużych stojących urządzeń. Do montażu w sufitach podwieszanych. Jako jednostki nawiewne do wentylacji ogólnej obiektów mieszkalnych, biurowych, przemysłowych i użyteczności publicznej.

Przy współpracy z wentylatorem wywiewnym. Ze względu na zastosowaną izolację akustyczną centralki SL są idealne do wentylacji bibliotek, sal konferencyjnych, szkół, szpitali, itd.

Konstrukcja i wyposażenie


Obudowa centralek SL wykonana jest w całości z blachy stalowej cynkowanej galwanicznie. Konstrukcja została zaizolowana termicznie i akustycznie wełną mineralną o grubości 30 mm o wysokiej klasie gęstości wynoszącej 88 kg/m3 która dużo bardziej efektywnie absorbuje niskie wartości częstotliwości dźwięku. Wewnętrzne opory przepływu są bardzo małe w porównaniu do szerokiego zakresu wydajności. Konstrukcję central charakteryzuje kompaktowa budowa oraz duża dbałość o detale. Wszystkie elementy zewnętrzne zostały precyzyjnie spasowane w efekcie czego brak jest jakichkolwiek luk czy też ostrych krawędzi. Zintegrowana przepustnica ma zwartą i szczelną konstrukcję.

Innowacją są zastosowane ruchome elementy grzejne/chłodzące dzięki którym można w łatwy sposób przystosować centralę pod wymaganą stronę montażu. W zależności od modelu oraz opcji wykonania centrale mogą być wyposażone w filtry kieszeniowe klasy EU5 oraz EU7 natomiast elementy grzejne/chłodzące mogą stanowić: nagrzewnica wodna, chłodnica wodna lub chłodnica freonowa.

Wentylatory


W centralkach typu SL zastosowano dwa typy wentylatorów kanałowych napędzanych silnikami jednofazowymi. Modele wyposażone w wentylatory promieniowe (oznaczone literą 'G') o łopatkach wygiętych do przodu dwustronnie ssące pozwalają na osiągnięcie dużych spręży. Zastosowanie wentylatorów diagonalnych typu JETTEC (oznaczone literą 'H') pozwala na osiągnięcie znacznie większej efektywności pracy przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii.

Napęd i sterowanie


Wszystkie modele central SL posiadają zasilanie 230V, 50Hz. Stopień ochrony IPX4, klasa izolacji F. Kontrola pracą centrali w wersji ze sterownikiem odbywa się za pomocą panelu kontrolnego z wbudowanym czujnikiem temperatury. Centrala jest w pełni okablowana, płyta sterująca automatyki ma bardzo niewielkie rozmiary i jest zabudowana w wewnętrznej kasecie umożliwiającej szybki dostęp do poszczególnych połączeń. W skład automatyki wchodzą także czujnik stanu zabrudzenia filtra, przepustnica wielopłaszczyznowa wraz z siłownikiem, zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe, czujnik temperatury w pomieszczeniu lub powietrza nawiewanego.

Z poziomu panelu sterującego wyposażonego w wyświetlacz LED można kontrolować następujące ustawienia:

 • kontrola aktualnej prędkości wentylatora i aktualnej temperatury,
 • nastawa docelowej temperatury powietrza,
 • praca siłowników chłodnicy i nagrzewnicy,
 • nastawa minimalnych i maksymalnych wartości temperatury,
 • nastawa jednej z trzech prędkości wentylatora centrali,
 • nastawa jednej z trzech prędkości współpracującego wentylatora wywiewnego,
 • ochrona przed zamrożeniem nagrzewnicy wodnej,
 • napęd pompy ciepłej wody do nagrzewnicy,
 • kontrola stanu filtrów,
 • praca siłownika przepustnicy.

Dostępne są również wersje bez automatyki.

Filtr


Standardowo każda centrala wyposażona jest w filtry kieszeniowe klasy EU5, centrale serii G04 (H04) posiadają dodatkowo filtr klasy EU7.

Nagrzewnica


Centrala może być wyposażona w nagrzewnicę wodną, której podłączenie (strona prawa lub lewa) można dostosować w zależności od potrzeb przez obrócenie modułu grzewczego wsuwanego w specjalne prowadnice. Termostaty sterujące ochroną przeciwzamrożeniową i temperaturą nawiewu znajdują się w komplecie z centralą. Zawory do wody zasilającej, siłowniki i siłowniki do zaworów stanowią wyposażenie dodatkowe. Kompletacja układu nie obejmuje pompy wody zasilającej.

Opcjonalnie istnieje możliwość zamówienia wersji z zewnętrznym modułem nagrzewnicy elektrycznej montowanej w kanale za centralą. Moduł nagrzewnicy dostępny jest w trzech wielkościach: 9, 18 i 27 kW mocy grzewczej. Nagrzewnica posiada wbudowany regulator temperatury, podłącza się ją bezpośrednio do układu automatyki centrali SL, dzięki czemu można regulować mocą w sposób płynny.

Chłodnica


Centrala może być wyposażona w chłodnicę zasilaną wodą lodową
lub z instalacji freonowej (DXcoil).

Wyposażenie dodatkowe


Siłowniki przepustnic ze sprężyną zwrotną, dyfuzory akustyczne do montażu po stronie tłocznej obniżające emitowany hałas o ok. 12dB(A).

Dane techniczne

Centrale z przepustnicą bez siłownika i bez automatyki

Typ Q max
[m3/h]
Δp max
[Pa]
P max
[W]
nagrzewnica chłodnica U
[V]
I max
[A]
L wA
[dB(A)]
L pA
[dB(A)]
m
[kg]
nr kat.
SL 6130 G01 01 3220 680 1440 - - 230 6,6 60 53 51 11654700
SL 6130 H01 01 2370 530 290 - - 230 1,7 57 50 51 11654600
SL 9130 G01 01 3730 750 2040 - - 230 9,6 60 53 73 11655800
SL 9130 H01 01 4750 580 570 - - 230 3,4 58 51 73 11655300
SL 9140 H01 01 6924 720 1090 - - 230 6,5 60 53 88 11665500
SL 12140 H01 01 9922 914 1890 - - 230 11 66 59 79 11978200

 

Centrale z przepustnicą z siłownikiem, filtrem F5 i nagrzewnicą wodną

Typ Q max
[m3/h]
Δp max
[Pa]
P max
[W]
nagrzewnica chłodnica U
[V]
I max
[A]
L wA
[dB(A)]
L pA
[dB(A)]
m
[kg]
nr kat.
SL 6130 G02 01 2905 664 1270 3RR - 230 5,9 59 52 68 11651700
SL 6130 G02J 01 2905 664 1270 3RR - 230 5,9 59 52 71 11649300
SL 6130 H02 01 2000 552 280 2RR - 230 1,6 54 47 68 11651900
SL 6130 H02J 01 2000 552 280 2RR - 230 1,6 54 47 71 11562100
SL 9130 G02 01 3917 750 1790 3RR - 230 8,5 57 50 96 11652800
SL 9130 G02J 01 3917 750 1790 3RR - 230 8,5 57 50 99 11649600
SL 9130 H02 01 3882 563 580 2RR - 230 3,4 58 51 96 11652900
SL 9130 H02J 01 3882 563 580 2RR - 230 3,4 58 51 99 11567100

 

Centrale z przepustnicą z siłownikiem ze sprężyną zwrotną, filtrem F5 i nagrzewnicą wodną

Typ Q max
[m3/h]
Δp max
[Pa]
P max
[W]
nagrzewnica chłodnica U
[V]
I max
[A]
L wA
[dB(A)]
L pA
[dB(A)]
m
[kg]
nr kat.
SL 6130 G02J 02  2905 664 1270 3RR - 230 5,9 59 52 71 11695700
SL 6130 H02J 02  2000 552 280 2RR - 230 1,6 54 47 71 11695600
SL 9130 G02J 02  3917 750 1790 3RR - 230 8,5 57 50 99 11696200
SL 9130 H02J 02  3882 563 580 2RR - 230 3,4 58 51 99 11696100

 

Centrale z przepustnicą z siłownikiem, filtrem F5, nagrzewnicą wodną i chłodnicą wodną

Typ Q max
[m3/h]
Δp max
[Pa]
P max
[W]
nagrzewnica chłodnica U
[V]
I max
[A]
L wA
[dB(A)]
L pA
[dB(A)]
m
[kg]
nr kat.
SL 6130 G03 01 2576 672 1100 3RR 4RR 230 5,2 58 51 85 11652200
SL 6130 G03J 01 2576 672 1100 3RR 4RR 230 5,2 58 51 88 11649900
SL 9130 G03 01 3570 740 1620 3RR 4RR 230 8,3 56 49 120 11653500
SL 9130 G03J 01 3570 740 1620 3RR 4RR 230 8,3 56 49 123 11650200
SL 9130 H03 01 3243 560 540 2RR 3RR 230 3,3 60 53 120 11653700
SL 9130 H03J 01 3243 560 540 2RR 3RR 230 3,3 60 53 123 11648600
SL 12140 H03 01 7125 883 1930 3RR 4RR 230 11 65 58 150 12054300
SL 12140 H03J 01 7125 883 1930 3RR 4RR 230 11 65 58 150 11970400

 

Centrale z przepustnicą z siłownikiem ze sprężyną zwrotną, filtrem F5, nagrzewnicą wodną i chłodnicą wodną

Typ Q max
[m3/h]
Δp max
[Pa]
P max
[W]
nagrzewnica chłodnica U
[V]
I max
[A]
L wA
[dB(A)]
L pA
[dB(A)]
m
[kg]
nr kat.
SL 6130 G03J 04 2576 672 1100 3RR 4RR 230 5,2 58 51 88 11721200
SL 9130 G03J 04 3570 740 1620 3RR 4RR 230 8,3 56 49 123 11721500
SL 9130 H03J 04 3243 560 540 2RR 3RR 230 3,3 60 53 123 11721400
SL 12140 H03J 04 7125 883 1930 3RR 4RR 230 11 65 58 150 12054700

 

Centrale z przepustnicą z siłownikiem, filtrem F5, nagrzewnicą wodną i chłodnicą freonową

Typ Q max
[m3/h]
Δp max
[Pa]
P max
[W]
nagrzewnica chłodnica U
[V]
I max
[A]
L wA
[dB(A)]
L pA
[dB(A)]
m
[kg]
nr kat.
SL 6130 G03 02 2585 660 1100 3RR 4RR 230 5,2 58 51 85 11662600
SL 6130 G03J 02 2585 660 1100 3RR 4RR 230 5,2 58 51 88 11662500
SL 9130 G03 02 3544 740 1620 3RR 4RR 230 8,3 56 49 120 11663000
SL 9130 G03J 02 3544 740 1620 3RR 4RR 230 8,3 56 49 123 11662900
SL 9130 H03 02 3243 560 540 2RR 4RR 230 3,3 60 53 120 11663200
SL 9130 H03J 02 3243 560 540 2RR 4RR 230 3,3 60 53 123 11663100
SL 12140 H03 02 7125 883 1930 3RR 4RR 230 11 65 58 150 12054100
SL 12140 H03J 02 7125 883 1930 3RR 4RR 230 11 65 58 150 11970500

 

Centrale z przepustnicą z siłownikiem ze sprężyną zwrotną, filtrem F5, nagrzewnicą wodną i chłodnicą freonową

Typ Q max
[m3/h]
Δp max
[Pa]
P max
[W]
nagrzewnica chłodnica U
[V]
I max
[A]
L wA
[dB(A)]
L pA
[dB(A)]
m
[kg]
nr kat.
SL 6130 G03J 03 2585 660 1100 3RR 4RR 230 5,2 58 51 88 11695900
SL 9130 G03J 03 3544 740 1620 3RR 4RR 230 8,3 56 49 123 11696400
SL 9130 H03J 03 3243 560 540 2RR 4RR 230 3,3 60 53 123 11696300
SL 12140 H03J 03 7125 883 1930 3RR 4RR 230 11 65 58 150 12054900

 

Centrale z przepustnicą z siłownikiem, filtrem F5, nagrzewnicą wodną, chłodnicą wodną i filtrem F7

Typ Q max
[m3/h]
Δp max
[Pa]
P max
[W]
nagrzewnica chłodnica U
[V]
I max
[A]
L wA
[dB(A)]
L pA
[dB(A)]
m
[kg]
nr kat.
SL 6130 G04 01 2030 650 1000 3RR 4RR 230 4,8 58 51 105 11678400
SL 6130 G04J 01 2030 650 1000 3RR 4RR 230 4,8 58 51 108 11678300
SL 9130 G04 01 3030 750 1440 3RR 4RR 230 7,8 56 49 135 11692000
SL 9130 G04J 01 3030 750 1440 3RR 4RR 230 7,8 56 49 138 11719600
SL 9140 H04 01 3600 680 990 3RR 4RR 230 5,9 65 58 153 11693000
SL 9140 H04J 01 3600 680 990 3RR 4RR 230 5,9 65 58 155 11719700

 

Centrale z przepustnicą z siłownikiem ze sprężyną zwrotną, filtrem F5, nagrzewnicą wodną, chłodnicą wodną i filtrem F7

Typ Q max
[m3/h]
Δp max
[Pa]
P max
[W]
nagrzewnica chłodnica U
[V]
I max
[A]
L wA
[dB(A)]
L pA
[dB(A)]
m
[kg]
nr kat.
SL 6130 G04J 04 2030 650 1000 3RR 4RR 230 4,8 58 51 108 11721300
SL 9130 G04 04 3030 750 1440 3RR 4RR 230 7,8 56 49 138 11721600
SL 9140 H04J 04 3600 680 990 3RR 4RR 230 5,9 65 58 155 11721800

 

Centrale z przepustnicą z siłownikiem, filtrem F5, nagrzewnicą wodną, chłodnicą freonową i filtrem F7

Typ Q max
[m3/h]
Δp max
[Pa]
P max
[W]
nagrzewnica chłodnica U
[V]
I max
[A]
L wA
[dB(A)]
L pA
[dB(A)]
m
[kg]
nr kat.
SL 6130 G04 02 2020 650 1000 3RR 4RR 230 4,8 58 51 105 11678700
SL 6130 G04J 02 2020 650 1000 3RR 4RR 230 4,8 58 51 108 11696000
SL 9130 G04 02 3020 750 1440 3RR 4RR 230 7,8 56 49 135 11692100
SL 9130 G04J 02 3020 750 1440 3RR 4RR 230 7,8 56 49 138 11696500
SL 9140 H04 02 3570 680 990 3RR 4RR 230 5,9 65 58 153 11693200
SL 9140 H04J 02 3570 680 990 3RR 4RR 230 5,9 65 58 155 11696800

 

Centrale z przepustnicą z siłownikiem ze sprężyną zwrotną, filtrem F5, nagrzewnicą wodną, chłodnicą freonową i filtrem F7

Typ Q max
[m3/h]
Δp max
[Pa]
P max
[W]
nagrzewnica chłodnica U
[V]
I max
[A]
L wA
[dB(A)]
L pA
[dB(A)]
m
[kg]
nr kat.
SL 6130 G04J 03 2020 650 1000 3RR 4RR 230 4,8 58 51 108 11696000
SL 9130 G04 03 3020 750 1440 3RR 4RR 230 7,8 56 49 138 11696500
SL 9140 H04J 03 3570 680 990 3RR 4RR 230 5,9 65 58 155 11696800

Charakterystyki pracy

 • SL 6130 G01 01
 • SL 6130 G02
 • SL 6130 G03
 • SL 6130 H01 01
 • SL 6130 H02
 • SL 6130 H03
 • SL 9130 G01 01
 • SL 9130 G02
 • SL 9130 G03
 • SL 9130 H01 01
 • SL 9130 H02
 • SL 9130 H03
 • SL 9140 H01 01
 • SL 12140 H01 01

zapytaj o produkt umów się z handlowcem

Wróć

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK